واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در صدوق ( اشکذر ) به تعداد 6 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی علیرضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در صدوق ( اشکذر )علیرضا ده دواراشکذر - دانشگاه - خیابان صنعت - بلوار دانشگاه - طبقه همکف3
آپاراتی مصطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در صدوق ( اشکذر )جواد دهقانی اشکذریاشکذر - شهرک صنعتی - بلوار نبوت - بزرگراه رضوی یزدی - طبقه همکف1
آپاراتی علیرضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در صدوق ( اشکذر )علیرضا ده دواراشکذر - دانشگاه - خیابان صنعت - بلوار دانشگاه - طبقه همکف3
آپاراتی مصطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در صدوق ( اشکذر )جواد دهقانی اشکذریاشکذر - شهرک صنعتی - بلوار نبوت - بزرگراه رضوی یزدی - طبقه همکف1
تعویض روغن وآپارات زرین شهر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در صدوق ( اشکذر )طیبه صراحتاشکذر - توده - کوچه (سبحان) - خیابان آزادگان - طبقه همکف3
تعویض روغن وآپارات زرین شهر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در صدوق ( اشکذر )طیبه صراحتاشکذر - توده - کوچه (سبحان) - خیابان آزادگان - طبقه همکف3