واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريز به تعداد 49 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی سید ناصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزسید ناصر زارع بیدکیمیدان توحید ابتدای خ ارم کوچه بلوک زنی حاج حسینعلی 083
آپاراتی ابوئی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزمهدی ابوئی مهریزیج یزد کرمان روبروی نمایشگاه کامیون مرکزی 0140
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزعلی محمد دهقانی زاده بغدادآبادج یزد کرمان جنب گاراژ ولایتی 04
آپاراتی حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزحسین نصیریان بغدادآبادشهید مطهری شمالی روبروی کوی محرابی 020
آپاراتی صمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزصمد غفوری مهریزیمهریز - خیابان بیست و دو بهمن - نرسیده به بانک ملت - جنب خیاطی احمد - طبقه همکف3
آپاراتی کم سفیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزحسن کم سفیدیمهریز - جاده یزد کرمان - جنب کافه کدخدا - جاده (یزد کرمان ) - طبقه همکف1
پارس تیوپلس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزمرتضی خوانین زادهمهریز - جاده یزد کرمان - کوچه ((مهریزبتن)) - روبروی جاده شیرازی - طبقه همکف2
جهان تایر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزسعید قزوینیانمهریز - جاده یزد کرمان - بطرف یزد - جنب پمپ گاز CNG - طبقه همکف3
خدمات لاستیک جیواد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزاصغر زارع زاده مهریزیمهریز - بلوار شهید کعبه برهان - بعد از قهوه فان - بلوار شهیدکعبه برهان - طبقه همکف20
آپاراتی شهاب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزمحمدحسین زارع خورمیزیمهریز - جاده یزد کرمان - نرسیده به سنگبری حکیمیان - جاده سنتو - طبقه همکف61
آپاراتی شاهچراخ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزاسماعیل دهقان دهنویمهریز ، جاده یزد کرمان ، جنب تعویض روغنی شاهچراخ ، جاده (یزد کرمان ) ، طبقه همکف2
خدمات تیپلس جمال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزجمال میرشکارطزنجیمهریز ، بلوار طالقانی ، بعد از حسینیه 14 معصوم(ع) ، جنب عرقیجات شیر عباس ، طبقه همکف4
زارعیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزمهدی زارعیانمهریز ، جاده یزد کرمان ، جنب مهریز بتن ، جاده سنتو ، طبقه اول3
آپاراتی مصطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزمصطفي زارع مهرپادينيمهریز - قهوه خانه - کوچه ( مسجد باب الحوائج ) - خیابان یزد کرمان - طبقه همکف3
آپاراتی خوانی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزمحمد رضا خوانین زادهبلوار امام خمینی نرسیده به ایران مهریز 02
آپاراتی ابوئی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزعلی ابوئی مهریزیج یزد کرمان جنب لنت کوبی سعید 02
مهریز تیوپلس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزسعید باغبان مهریزیج یزد کرمان جنب نمایشگاه کامیون خلیل 00
آپاراتی سید ناصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزسید ناصر زارع بیدکیمیدان توحید ابتدای خ ارم کوچه بلوک زنی حاج حسینعلی 01
آپاراتی ابوئی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزمهدی ابوئی مهریزیج یزد کرمان روبروی نمایشگاه کامیون مرکزی 03
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهريزعلی محمد دهقانی زاده بغدادآبادج یزد کرمان جنب گاراژ ولایتی 03