واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خوسف به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خدمات تیوپلس امین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خوسفعلی دشتبانیخوسف ، خوسف ، ، بلوار امام خمینی(ره) ، پلاک 161 ، طبقه همکف11
پنچرگیری حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خوسفحسین عرب زادهخوسف - خووسف - کوچه امام رضا 5 - بلوار امام رضا - پلاک 42 - طبقه همکف2
آپاراتی منوچهری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خوسفمهدی منوچهریخوسف - خووسف - کوچه امام رضا 5 - بلوار امام رضا - پلاک 38 - طبقه همکف1