واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوس به تعداد 8 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی سنگین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوسعلی محمد ربانی راداسلامیه ، مقصود آباد ، کوچه زمین های کشاورزی ، جاده پلیس راه اسلامیه ، پلاک 88 ، طبقه همکف1
اتو لاستيك حسين (حسين رزقي -غلامرضا ) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوسحسين رزقيفردوس -خيابان رسالت46
اتوسرویس مجید(مجید اسپان بر - مسلم) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوسمجید اسپان برخیابان رسالت11
آپاراتی (ناصر نجیبی - محمدعلي ) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوسناصر نجیبیخیابان رسالت19
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوسعباسعلی حاجی ز کیفردوس خیابان فرهنگ12
آپاراتی(محمد حسن ترابیان-محسن) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوسمحمد حسن ترابیاناسلامیه خیابان شهید بهشتی14
اپاراتي (حسين محبي بغداده-علي ) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوسحسين محبي بغدادهفردوس -خيابان حافظ9
فدرال (قاسم محبي بغداده -محمد ) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردوسقاسم محبي بغدادهفردوس -خيابان شهداء18