واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندان به تعداد 18 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانمهدی جوانمردنهبندان - منطقه کارگاهی - خیابان آبادگران - خیابان صنعتگران - طبقه همکف2
آپاراتی سید علی هاشمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانسید علی هاشمیبلوار معلم 0 09
آپاراتی محمد رضا باقری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانمحمد رضا باقریبلوار امام رضا(ع) 0 04
آپاراتی انصاف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانمهدی سلطانیشوسف - بوستان - کوچه (رستوران امید) - جاده (نهبندان) - طبقه همکف5
آپاراتی سید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانسید علی هاشمینهبندان انتهای بلوار معلم32
آپاراتی محمدی (محمد محمدی روستای دهک ) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانمحمد محمدینهبندان -بخش - شوسف روستای دهک9
آپاراتی غلامرضا ازرجو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانغلامرضا آزرجونهبندان - منطقه کارگاهی - خیابان صنعتگران76
آپاراتی الغدیر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانمهدی غلامیشوسف حاشیه جاده اصلی جنب رستوران امید13
آپاراتی غلامرضا جوانمرد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانغلامرضا جوانمردنهبندان شهرک کارگاهی جنب رستوران براتی21
آیاراتی نادری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانعلی نادری یورنهبندان منطقه کارگاهی12
آیاراتی محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانمحمود مرادینهبندان منطقه کارگاهی17
لنت کوبی عظیمی -علی عظیمی من خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانعلی عظیمینهبندان - منطقه کارگاهی17
آپاراتی ولیعصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانحسین محمدحسنینهبندان - منطقه کارگاهی12
آپاراتی نقره خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانغلام نقرهنهبندان خیابان شهدا 1620
آپاراتی غلامرضا سابقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانغلامرضا سابقیشوسف حاشیه جاده31
آپاراتی گلشنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانموسی گلشنیشوسف حاشیه جاده10
آپاراتی ابراهیم سخن فهم (ف حسن منطقه کارگاهی)) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانابراهیم سخن فهمنهبندان بلوار استقلال نبش میلان دوم12
آپاراتی کویر مهدی جوانمرد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نهبندانمهدی جوانمردنهبندان ورودی شهر جنب رستوران براتی16