واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبی به تعداد 113 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیمهدی جوانمردنهبندان - منطقه کارگاهی - خیابان آبادگران - خیابان صنعتگران - طبقه همکف7
آپاراتی سید علی هاشمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیسید علی هاشمیبلوار معلم 0 018
آپاراتی محمد رضا باقری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیمحمد رضا باقریبلوار امام رضا(ع) 0 013
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیرضا تیغابیتیغ آب - روستای پسکوه - پایین - کوچه مدرسه - کوچه بهداشت - طبقه همکف20
آپاراتی انصاف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیمهدی سلطانیشوسف - بوستان - کوچه (رستوران امید) - جاده (نهبندان) - طبقه همکف38
پنچرگیری امیر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیامیر صالحی رادبیرجند - جوادیه - خیابان شهید برگی - بین شهید برگی 1 و 3 - پلاک 29 - طبقه همکف34
پنچرگیری محمود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیمحمود غلامیبیرجند - چهارراه جوادیه - خیابان مصطفی خمینی - بین مصطفی خمینی 7 و 9 - طبقه همکف7
آپاراتی دره پیما خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیعلی دره پیماچرمه - روستای آیسک - قلعه - کوچه توسل - طبقه همکف6
آپاراتی پیروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیسهراب پیروزسه قلعه ، امام خمینی ، کوچه امام خمینی 8 ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک 46 ، طبقه همکف5
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیروح الله بزم آراآیسک ، زمزم ، خیابان حافظ ، خیابان مطهری ، طبقه همکف31
خدمات تیوبلس محمود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیمحمود معصومی آیسکآیسک ، خیابان مام خمینی(ره) ، نبش کوچه شهید مهرداد ، ، پلاک 37 ، طبقه همکف10
اپاراتی علمدار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیمحمدرضا علمدارآیسکآیسک ، زمزم ، کوچه مطهری 5 ، خیابان مطهری ، پلاک 54 ، طبقه همکف10
خدمات تیوبلس حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیحسین مهرنیاسرایان ، آزادی ، کوچه ((تورانشاه)) ، بلوار شهداء ، پلاک 98 ، طبقه همکف7
آپاراتی جمعه گی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیعلیرضا جمعه گیسرایان خ فردوسی -32
آپارات نسائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیغلامرضا نسائیسرایان خ جانبازان -135
آپارات سید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیسید محمود قمریسرایان خ فردوسی 6 049
آپاراتی علی مرادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیعلی مرادیسرایان روستای زنگویی - - -15
آپاراتی برادران رجبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیعبدالرئوف رجبی نوقاباسدیه ، . ، خیابان کشاورز ، خیابان غدیر 34 ، طبقه .39
خدمات تیوپلس امین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیعلی دشتبانیخوسف ، خوسف ، ، بلوار امام خمینی(ره) ، پلاک 161 ، طبقه همکف17
چابک سواران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان جنوبیحسین علی قاسمی درحدرح ، - ، بلوار پیامبراعظم ، خیابان مرزبانان ، پلاک 7 ، طبقه همکف7