واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جام به تعداد 53 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی رحمتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامعظیم رحمتی قادرآبادیتربت جام - بلوار امام خمینی - خیابان امام خمینی 6 - - - پلاک 967 - طبقه همکف2
آپاراتی اربابی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جاممهدی اربابیتربت جام - مستضعفین - کوچه استقلال 2 - خیابان استقلال [حافظ 2] - پلاک 217 - طبقه همکف42
آپاراتی بیدالهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامنجیب اله بیدالهی منصوریهاحمدآبادصولت - احمدابادصولت - بلوار امام رضا - بین امام خمینی 16 -14[ژنده پیل] - طبقه همکف3
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامغلامعلی فلاحینیل شهر - نیل آباد - خیابان ولیعصر - کوچه مسجد - پلاک 20 - طبقه همکف3
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامغلام نبی قربانی فرتربت جام ، مهدآباد ، کوچه قالیشویی ، جاده تایباد ، طبقه همکف2
حاتمی کیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامعبدالرحیم حاتمی کیاتربت جام ، مسجد احمدیه ، کوچه میرقوام الدین 13 ، خیابان میرقوام الدین ، پلاک 89 ، طبقه همکف15
عبدالهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامغلامرضا عبدالهی جیزآبادیتربت جام ، قاضی زاده ، خیابان صالح آباد ، خیابان قاضی زاده ، پلاک 202 ، طبقه همکف98
به مدیریت وحید پهلوان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جاموحید پهلوانتربت جام ، امام خمینی (ره) ، روبروی کوچه هلال احمر ، بلوار امام خمینی (ره) ، پلاک 646 ، طبقه همکف1
تیموری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامعیسی تیموری مطلقتربت جام ، کلالی ، بعد از تقاطع کلالی ، خیابان حافظ ، پلاک 82 ، طبقه همکف205
نوروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامرضا نوروزاحمدیتربت جام ، شاد ، خیابان المهدی (عج) ، خیابان موسی بن جعفر(شاد) ، پلاک 35 ، طبقه همکف2
قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامامین اله قربانی قشهشهدآباد ، بزرگراه جاده سنتو ، طبقه همکف30
محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جاممحسن محمودی نیاتربت جام ، مهدآباد ، کوچه رضایی ، خیابان مهدآباد ، پلاک 400 ، طبقه همکف2
بهرام پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامعباس بهرام پورتربت جام ، حافظ ، بین میرقوام الدین 14 - 16 ، خیابان میرقوام الدین ، پلاک 168 ، طبقه همکف14
آپاراتی کریمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جاممحمدامین کریمیتربت جام ، بلوار امام خمینی (ره) ، امام خمینی 51 ، مقابل بخشداری مرکزی ، طبقه همکف57
آپاراتی غلامپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامبراتعلی غلام پورتربت جام - مهدآباد - کوچه (قالیشویی) - جاده (تایباد) - پلاک 259 - طبقه همکف2
آپاراتی سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامسعید قائینیکاریزدیوانه ، میدان امام رضا ع ، نبش میدان ، ورودی تربت جام ، طبقه همکف3
مجتبي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جاممرتضي صوفيتربت جام ابتداي شهرك معلم144
آپاراتی عبدالهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جامغلامرضا عبدالهی خیر آبادیخ معدن آپاراتی جنب خ دکتر فاضلی16
برادران قائنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جاممحمد قائنی گلاریخیابان 22بهمن11
آپاراتي خرمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تربت جاممجيد خرمينبش فلكه فرمانداري آپاراتي خرمي77
برچسب ها :

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک آشخانه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک احمدآباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک باخرز

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بجستان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بردسکن

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بینالود(طرقبه و شاندیز)

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تايباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تخت جلگه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تربت جام

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تربت حیدریه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جغتای

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جوین

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خليل آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خواف

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک درگز

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رشتخوار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک زاوه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک زبرخان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سبزوار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سرخس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فردوس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فریمان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فیروزه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فیض آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قدمگاه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قوچان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک كاشمر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مشهد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مه ولات

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نقاب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نقاب جوین

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نیشابور

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چناران

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کاشمر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلات

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گلبهار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گناباد