واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوار به تعداد 108 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی تیوبلس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارعبداله اکبریسبزوار - محله شماره 5 - - کوچه چمران 12 - خیابان 40متری اول شهیدچمران - پلاک 147 - طبقه همکف3
ایران تایر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارجواد ایروانی الداغیسبزوار - فلکه شهربانی - کوچه شهدا ( بهار 1 ) - خیابان بهار - پلاک 13 - طبقه همکف3
خدمات لاستیک سید مرتضی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارسیدعباس موسویانسبزوار - سی هزار متری - کوچه هویزه 4(شهیدمزینانی) - خیابان هویزه - پلاک 6 - طبقه همکف21
آپاراتی علی آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارحسن علی آبادیسبزوار - راه دلقند - نبش جهاد 7 - خیابان جهادکشاورزی - پلاک 713 - طبقه همکف37
خدمات رینگ و لاستیک باغجری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزواراسماعیل باغجریسبزوار - چهارراه فرودگاه - نبش خوشبین 10 - خیابان خوشبین - پلاک 21 - طبقه همکف59
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارفرامرز صاعدی فرسبزوار - میدان مادر - روبروی هتل جهانگردی - خیابان سیدجماالدین اسدآبادی - پلاک 154 - طبقه همکف4
آپاراتی نادر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارمحمد عباسیسبزوار ، میدان بیضی ، جنب هویزه 23 ، خیابان هویزه ، پلاک 283 ، طبقه همکف39
آپاراتی صبوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارعباس صبوریسبزوار ، جعفرآباد ، نبش پروانه 3 ، خیابان پروانه ، پلاک 83 ، طبقه همکف2
آپاراتی کهکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارابراهیم کهکیسبزوار ، میدان نقابشک ، نبش طبرسی 11 ( روبروی رستوران ترخون ) ، خیابان طبرسی ، پلاک 20 ، طبقه همکف23
آپاراتي كلاته دولتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارمحسن کلاته دولتیكيلومتر پانزده جاده تهران 12
آپاراتي زيد آبادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارمهدی زید آبادیخیابان پیرنیا جنب آژانس 12
آپاراتي بهمن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارحسین بهمنخیابان طبرسی 11
کرابی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارحسین کرابیکمربندی مشهد سه راه میدان بار 03
اسپیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارمحمد حسین اسماعیل ابادیبلوار دکتر شریعتی ربروی شرکت نفت 04
آزادگان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزواربرات اله بیزخیسبزوار ، میدان رسالت ( فلکه شیرها ) ، جنب کوچه بیهقی 3 (انصاری ) ، خیابان بیهقی ، پلاک 95 ، طبقه همکف4
اتو سرویس امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارامید رامشینیسبزوار ، میدان سی هزار متری ، ابتدای خیابان راهنمایی روبروی آتش نشانی ، خیابان راهنمایی ، پلاک 19 ، طبقه همکف2
آپاراتی احسان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزواراحسان عبداللهی کوهیسبزوار ، چهارراه فرودگاه ، بین سلمان فارسی 14 و 16 ، بلوار خوشبین ، پلاک 210 ، طبقه همکف3
آپاراتی پروندی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارحسین پروندیسبزوار ، میدان شهدا ، بین جهادکشاورزی 4 و 6 ، خیابان جهاد کشاورزی ، پلاک 558 ، طبقه همکف2
ارشدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارمحسن ارشدیسبزوار ، /بیهق غربی ، چهارراه بازار روز ، خیابان امیرمسعود جنوبی چهارمین مغازه سمت راست ، پلاک 209 ، طبقه همکف16
مصطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سبزوارمصطفی آذرمیناسبزوار ، امام خمینی ، بین امام خمینی 10 و 12 ، حاشیه بلوار خیابان امام خمینی ، پلاک 258 ، طبقه همکف1
برچسب ها :

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک آشخانه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک احمدآباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک باخرز

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بجستان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بردسکن

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بینالود(طرقبه و شاندیز)

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تايباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تخت جلگه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تربت جام

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تربت حیدریه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جغتای

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جوین

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خليل آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خواف

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک درگز

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رشتخوار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک زاوه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک زبرخان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سبزوار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سرخس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فردوس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فریمان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فیروزه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فیض آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قدمگاه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قوچان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک كاشمر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مشهد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مه ولات

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نقاب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نقاب جوین

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نیشابور

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چناران

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کاشمر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلات

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گلبهار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گناباد