واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايباد به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی استاکریم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادامیر رحیم زادهارزنچه سفلی - روستای پائین ولایت - ندارد - خیابان جمهوری اسلامی - جاده تایباد - پلاک 313 - طبقه همکف31
آپاراتی تیموری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادالیاس تیموری فاین درتایباد - مسجد شیخ مسعود - خیابان توحید [دارالسلام 4] - خیابان دارالسلام - پلاک 116 - طبقه همکف11
آراتی رزم آرای خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادحسین رزم آرای الهیتایباد ، مولانا ، میدان مولانا ، خیابان مولانای غربی ، پلاک 11 ، طبقه همکف7
پنچرگیری دشتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايباداسماعیل دشتیتایباد ، یوسف آباد ، کوچه امام خمینی 14 (خیام 9) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 186 ، طبقه همکف33
آپاراتی سیدالحسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادسیدمرتضی سیدالحسینیتایباد ، خیام ، کوچه شهیدبهشتی 11 ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک 447 ، طبقه همکف14
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادغلام حسن خیره گندمشادیخ شهید بهشتی 0 07
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادفخر الدین برآبادیخ مولانا شرقی 0 06
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادرسول غلامرضائیفرمان آباد 0 07
آپاراتی گندمشادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادعبدالغفور خیره گندمشادیتایباد - مسجدجامع احناف - خیابان جامی غربی[بهشتی14/1-رجایی7/1] - بلوار شهیدبهشتی - پلاک 296 - طبقه همکف97
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادفيض محمد اله ياري فرزنه ئيتایباد - مولانا - خیابان مولانای غربی - بلوار خرمشهر - پلاک 424 - طبقه همکف55
تعویض روغن و آپاراتی عارف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادعارف عبدالهیتایباد - آزادی - خیابان آبشار (منتظری 1) - خیابان منتظری - پلاک 97 - طبقه همکف28
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادمحمود طاهری ریزه ئیمشهدریزه - ریزه - کوچه امام رضا 3 [خیام] - بلوار امام رضا - پلاک 23 - طبقه همکف5
آپاراتی عبدالعزیزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادعبدالحمید ملاعبدالعزیزی ریزه ئیخیرآباد ، کوچه (مسجد عشره) ، طبقه همکف24
آپاراتی مجتبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادفیض محمد خدادادیتایباد ، برق مزار ، کوچه ایران (هجرت 4 خرمشهر 25) ، خیابان خرمشهر ، پلاک 287 ، طبقه همکف37
آپاراتی عظیم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادمحمدعظیم رزم آرایتایباد روستای پلبند38
برآبادی و پسران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادفخرالدین برآبادیخیابان مولانا شرقی10
محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادرسول غلامرضائیروستای فرمان آباد10
آپاراتي محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادعبدالغفور زارعي سنگانيخ بهشتي چ محمد رسول الله6
پنچر گيري حامد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تايبادرسول امينيخ خيام 29
برچسب ها :

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک آشخانه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک احمدآباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک باخرز

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بجستان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بردسکن

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بینالود(طرقبه و شاندیز)

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تايباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تخت جلگه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تربت جام

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تربت حیدریه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جغتای

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جوین

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خليل آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خواف

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک درگز

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رشتخوار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک زاوه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک زبرخان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سبزوار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سرخس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فردوس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فریمان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فیروزه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فیض آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قدمگاه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قوچان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک كاشمر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مشهد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مه ولات

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نقاب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نقاب جوین

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نیشابور

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چناران

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کاشمر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلات

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گلبهار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گناباد