واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیان به تعداد 12 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری و تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانعبدالسلام احمدیدمتیرجنوبی - روستای مهرگان - . - خیابان اصلی - کوچه شهرک - طبقه همکف45
اپاراتی بهران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانحسین رضائیروستای بوچیر23
اپاراتی ساحل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانماجد ماجدیپارسیان- خیابان صیادان24
آپاراتی براداران طاهری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانعلی طاهریپارسیان- محله احشام12
آپاراتی آقا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانصالح اقاپارسیان-روستای بستانو27
مهرگان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانمهران روزبينپارسيان21
سرويس كاري حاجي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانحاجي محمديپارسيان-خيابان امام خميني29
آپاراتي خرمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانحسين خرميپارسيان-خيابان صيادان40
پنچرگيري برادران صالحي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانخليل صالحيپارسيان-روستاي دشتي45
پنچرگيري طيبين خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانابراهيم كاملي پورپارسيان-خيابان امام خميني2
پنچرگيري برادران ابراهيمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانمحود ابراهيميپارسيان-خيابان امام خميني3
اتوسرويس رحماني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پارسیانعبدالرحمن عليپرستپارسيان-خيابان امام خميني6