واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار ) به تعداد 41 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگيري يوسفي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )بهروز یوسفیقیدار - خیابان پرورش - بلوار شهید بهشتی - پلاک 125 - طبقه همکف0
اتوسرويس سليمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )ابراهیم سلیمی توپقراءخیابان شهرداری روبروی درمانگاه ش2 صدمتری میدان پژوهش 00
پنچرگیری جابری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )مسعود جابریخیابان کمربندی روبروی خیابان پیران0
سرویسکده عماد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )سیدمحسن موسوی واسعیامام جاده همدان 074
پنچرگیری سلمانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )ولی سلمانی قیداریامام شهرداری-روبروی رستوران سینا 00
آپاراتي خدابنده لو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )مهدی خدابنده لوبخش بزینه رود روستای پیرمرزبان 00
آپاراتي اصانلو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )سلمان اصانلوسجاسیشهرسجاس امام 050
آپاراتي قاسمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )فریدون قاسمیبخش مرکزی روستای زواجر 00
آپاراتي اميرلو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )محسن امیرلوحصاریبخش مرکزی روستای حصار 00
پنچرگيري بيوك خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )بیوک موسویامام کمربندی 017
پنچرگيري علي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )علی رجبی قیداریامام کمربندی 00
آپاراتي حاجيلو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )داود حاجیلوامام جاده حصار 00
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )مهدی محمدی پسکوهانیقیدار - روبروی کوچه زمزم - بلوار شهید بهشتی پائینتراز چهارراه شهرداری - پلاک -587 - طبقه همکف0
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )کبری شاه مرادیقیدار - کوی گلستان - کوچه شقایق غربی 4 - بلوار خلیج فارس - پلاک 303 - طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )حسین شیری قیداریقیدار ، کوچه (دانشگاه ) ، بلوار دانشگاه ، پلاک 279 ، طبقه همکف0
پنچرگیری المهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )مهدی محمدیدوتپه سفلی ، ---- ، کنار جاده ، طبقه همکف0
پنچرگیری محرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )علیرضا محرمیقیدار ، بالاترازمیدان هجرت ، خیابان مطهری شمالی ، پلاک -130 ، طبقه همکف1
تعویض روغنی ابراهیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )علی النقی ابراهیمیشهرسجاس رکن الدین 00
آپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )محمد محمدیمیدان بسیج آپاراتی محمدی95
پنچر گیری محمود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خدابنده ( قیدار )سید محمود حسینیخ-کمربندی پایین تر از آموزش و پرورش76