واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسار به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خدمات رینگ و لاستیک پازوکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارعبدالله پازوکیگرمسار ، بلوارمطهری ، کوچه ساحل ، بلوار مطهری ، روبروی دانشگاه امیرکبیر ، طبقه همکف17
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمساررضا ناظریهحاجی آبادآتشگاه ، حاجی آبادآتشگاه ، خیابان اصلی ، جنب کانال انتقال آب ، طبقه همکف1
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارعلی ترامشلوبلوار ابریشم نبش کوچه خرداد0
حسین کریمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارحسین کریمیبلوار راه آهن روبروی ترمینال قدیم 0 1/2902
رضا متولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمساررضا متولیبلوار راه آهن جنب کابینت سازی 0 1/1281
محمدرضا متولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارمحمدرضا متولیبلوار راه آهن مقابل ترمینال جدید 0 10/9316
قائم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارغلامرضا صباغيگرمسار - بلوارابریشم - کوچه یاس 6 - جنب پمپ بنزین خلیج فارس - طبقه همکف2
خدمات تیوپلس کرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارابراهيم كرميشهرک صنعتی حاجی آباد - روستای لجران - شهرک صنعتی حاجی آباد - خیابان فرعی 2 - جاده گرمسار-سمنان - بعد از کارخانه یخ - طبقه همکف1
خدمات رینگ و لاستیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارمحمد اصغريانگرمسار - بلوارراه آهن - کوچه شقایق 4 - بلوار انقلاب - جنب رادیاتور سازی مجید - طبقه همکف2
خدمات رینگ و لاستیک یاسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارمهدی گلینیگرمسار - بلوارراه آهن - کوچه (تراشکاری کوشش) - بلوار انقلاب - جنب اسپرت طاهری - طبقه همکف83
خدمات تیوبلس یعقوبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارعرفان یعقوبیشهرک صنعتی حاجی آباد - روستای لجران - شهرک صنعتی حاجی باد - خیابان اصلی - روبروی کارخانه آرد - طبقه همکف1
خدمات لاستیک قنبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارعلیرضا قنبریگرمسار - بلوارابریشم - بلوار ابریشم - کوچه خرداد - جنب معاینه فنی - طبقه همکف1
عباس ورضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمساررضا ضیائیایوانکی ، شهرک جدید ، بلوار آیت الله طالقانی ، بلوار بسیج مستضعفین ، طبقه همکف2
آپاراتی ناظریه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمساراصغر ناظریهشهرک صنعتی حاجی آباد ، شهرک صنعتی حاجی آباد ، خیابان اصلی ، روبروی اکبرجوجه ، طبقه همکف0
مهدي آبرسان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارمهدي آبرسانخيابان بلوار مطهري جنب بانك ملي39
جعفر شاه حسيني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارجعفر شاه حسينيارادان روستاي فروان نبش چهارراه29
محمذ رضا متولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارمحمد رضا متولیگرمسار بلوار راه آهن بریدگی دوم19
احمد سبوحي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمساراحمد سبوحيگرمسار بلوار مطهري روبروي كارخانه يخ75
حسين كريمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمسارحسين كريميگرمسار بلوار راه اهن روبروي ترمينال قديم20