واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیاران به تعداد 20 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی زاگرس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانآرش وفائیکامیاران - ثبت احوال - خیابان نواب صفوی - خیابان نعمتی - طبقه همکف28
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانسمیرا قربانیکامیاران - منابع طبیعی - کوچه یوزی - خیابان کردستان - طبقه همکف7
آپاراتی سروش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانحسین ملکی هناندریتوبره ریز ، سه راه ، خیابان امام شافعی ، جاده (مریوان) ، طبقه همکف26
آپاراتی فیضی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانلقمان فیضیگشکی ، خیابان داخل روستا ، کوچه ((محمد فیضی)) ، طبقه همکف29
اپاراتی ÷ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیاراناحمد مرادیخ انتظام 1 14
آپارتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانکیومرث وفاییخ امام خ امام 14
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانفتح اله رحمانیخ خلفای راشدین 1 1 113
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانکیهان اسدیخ انتظام خ انتظام 113
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانحسین نظریکامیاران - بهزیستی - کوچه مرادی - خیابان صلاح الدین ایوبی - طبقه همکف43
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانفرشاد رحیمیتوبره ریز - روستای شاهو - قالیشویی - کوچه ژینو - جاده (مریوان) - طبقه همکف119
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانمسلم یعقوبیکامیاران - چهار راه اصلی شهر - کوچه ( قربانی ) - خیابان کردستان - پلاک 189 - طبقه همکف4
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیاراننسرین شفیعیکامیاران - ترمینال مریوان - خیابان بهشتی - خیابان خلفای راشدین - طبقه همکف - واحد 330
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانکیوان اسدیکامیاران - ثبت احوال - خیابان امام خمینی «ره» - کوچه ( ظفری ) - طبقه اول47
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیاراناسماعیل مرادویسیکامیاران - ترمینال مریوان - خیابان خلفای راشدین - خیابان تعریف - پلاک 124 - طبقه همکف7
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانافشین اسدیکامیاران - نمایندگی ایران خودرو - جاده کرماشان - خیابان امام خمینی «ره» - طبقه همکف27
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانکاوه مرادیکامیاران ، نمایندگی ایران خودرو ، جاده کرماشان ، خیابان امام خمینی «ره» ، طبقه همکف59
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانجوانمیر ساعدموچشیموچش ، میدان مولوی کرد ، خیابان بهشتی ، خیابان امام شافعی «رض» ، پلاک 456 ، طبقه همکف5
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانشهرام قلوزیشیروانه - روستای بیلوار - ندارد - خیابان داخل آبادی - خیابان ((شیروانی)) - طبقه همکف2
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانثروت نصریکامیاران ، بهزیستی ، خیابان شریعتی ، خیابان خلفای راشدین ، طبقه همکف2
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کامیارانامير ساعدموچشيموچش بلوار امام شافعی17