واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوان به تعداد 29 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی باسامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانستار باسامیمریوان - بلوار رسالت 80
آپاراتی برهان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانعیسی عزیزیکوره موسوی سه راه مدرسه سمیه 04
آپاراتی برادران فاتحی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانصلاح فاتحی کرجومریوان ، شهرک زاگرس ، کوچه باغ ، بلوار پیام آزادگان ، طبقه همکف0
آپاراتی یعقوبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانکیومرث یعقوبیکانی دینار ، هجر ت ، کوچه ژیار 18 ، بلوار کردستا ن ، طبقه همکف0
آپاراتی کردستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانارکان رحمنیمریوان ، مردوخ ، میدان جهاد ، بلوار شهرداری ، روبروی آموزش و پرورش ، طبقه همکف0
آپاراتی سلمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانامین احمدیکانی دینار ، کانی د ینار ، کوچه نیشتمان 6 ، بلوار کردستان ، طبقه همکف2
آپاراتی کامران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانکامران کنعانیمریوان - مردوخ - بلوار نوروز - بلوار شهرداری - طبقه همکف7
پنچرگیری احمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریواناحمد خدمتگزارمریوان - شهرک کوثر - خیابان کوثر - بلوار عبادت - طبقه همکف0
آپاراتی زیرک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانمحمد زیرکبلوار رسالت32
آپاراتی و بالانس اشعشی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانمحمد اشعشیمریوان - خیابان شهید دستغیب21
آپاراتی و بالانس غرب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانبرهان فتحی پورمریوان - بلوار هجرت - ضلع شمالی14
آپاراتی لطیف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانلطیف صالحیبلوار رسالت روبروی آموزش و پرورش25
آپاراتی یوسفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانابوبکر یوسفیمریوان بلوار نیروگاه اداره برق روبروی شهرک شهدا30
آپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریواناحمد محمدیمریوان بلوار ترمینال ضلع شمالی16
آپاراتی عباسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانعماد عباسیمریوان - بلوار رسالت - خ مردوخ - ضلع جنوبی18
آپاراتی و بالانس قادری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانمختار قادریمریوان - بلوار رسالت - میدان سپاه - ضلع شرقی15
پنچرگیری باسامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانستار باسامیمریوان بلوار رسالت روبروی پمپ بنزین قدیم17
آپاراتی ایلان پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانعبد الله ایلان پوربلوار رسالت کوچه فنی حرفه ای14
آپاراتی قادری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانمحمد قادریمریوان - پمپ بنزین قدیم - جنب رستوران هوار26
آپاراتی صادقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مریوانمحمد صادقیمریوان بلوارعبادت روبروی ترمینال سقز20