واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ریگان به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ریگانولی رحمت ابادیروستای رحمت اباد20