واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در انار به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
قاسمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در انارغلامرضا قاسمیانار - بلوار جمهوری اسلامی29
حمیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در انارسعید حمیدیانار - بلوار جمهوری اسلامی112
رمضانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در انارعباس رمضانی نسبانار - خیابان امام (ره)35