واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرند به تعداد 33 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
محمد عابدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندمحمد عابدیزرند- بلوار طالقانی49
غلام رضا فتح ابادی نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندغلام رضا فتح ابادی نژادزرند-خیابان شهید باهنر128
آپاراتي علي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندعلي قوام اباديزرند - روستاي حميديه74
رضایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندعلی رضاییزرند.خیابان بهشتی66
آپاراتی غلامرضا یوسفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندغلامرضا یوسفیزرند - روستای ده چنارجنب تابلوی مسجد ابوالفضل22
حسین زارعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندحسین زارعیزرند - خیابان مطهری28
مهدي ميرزائي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندمهدي ميرزائي رق آباديريحانشهر - خيابان امام خميني35
علي مومني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندعلي مومني رق اباديريحانشهر - خيابان امام23
حسن كارگر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندحين كارگرزرند-روستاي محمد آباد27
عباس حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندعباس حسن زادهزرند -روستاي سيريز-خيابان اصلي31
عبدالله ضياء الديني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندعبدالله ضياء الدينيزرند - روستاي دشتخاك خيابان امام خميني 521
بالانس كامپيوتري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندمهدي رحمانيزرند - خيابان 17 شهريور غربي28
علي خاقي نيا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندعلي خالقي نيازرند - روستاي حميديه14
عباسعلي زراعتكار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندعباسعلي زراعتكارزرند - روستاي برفوئيه سربنان18
اپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندرضادادی اسمعیل ابادیزرند روستای محمد اباد23
حمید فدائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندحمید فدائیروستای روح آباد33
سید علی جعفری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندسید علی جعفریخیابان ابوذر31
علی قوام ابادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندعلی قوام ابادیزرند- روستای حمیدیه خیابان اصلی77
رحمان مداحی نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندرحمان مداحی نژادزرند- خیابان حجت18
حسین احمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرندحسین احمدیزرند- ریحانشهرخیابان امام32