واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرنديه به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی شاپسند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرنديهمحمدحسین شاپسندمامونیه - میدان ولیعصر - بلوارولیعصر - بعداز خیابان صنایع - طبقه همکف30
آپاراتی مرندی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرنديهغلامعلی مرندیمامونیه ، میدان ولیعصر ، بلوار ولیعصر ، میدان ولیعصر جنب خواروبارفروشی طباطبایی ، طبقه همکف0
پارسیان اسپرت کویر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرنديهحمید رضا عابدی کیلومتر 55 اتوبان تهران ساوه بعد از مجتمع خدماتی باران روستای پیک لاستیک سازی پارسیان اسپرت کویر1435
محمد نظیف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زرنديهمحمد نظیفزرندیه - مامونیه آسیابک جاده تهران - ساوه66