واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اردکان به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی پیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اردکانجلال پیری اردکانیاردکان - جعفرخان - کوچه 1 شهداء - خیابان شهدا - طبقه همکف29
آپاراتی پیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اردکانجلال پیری اردکانیاردکان - جعفرخان - کوچه 1 شهداء - خیابان شهدا - طبقه همکف1