واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایان به تعداد 10 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی دره پیما خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانعلی دره پیماچرمه - روستای آیسک - قلعه - کوچه توسل - طبقه همکف2
آپاراتی پیروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانسهراب پیروزسه قلعه ، امام خمینی ، کوچه امام خمینی 8 ، خیابان شهید بهشتی ، پلاک 46 ، طبقه همکف1
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانروح الله بزم آراآیسک ، زمزم ، خیابان حافظ ، خیابان مطهری ، طبقه همکف14
خدمات تیوبلس محمود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانمحمود معصومی آیسکآیسک ، خیابان مام خمینی(ره) ، نبش کوچه شهید مهرداد ، ، پلاک 37 ، طبقه همکف2
اپاراتی علمدار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانمحمدرضا علمدارآیسکآیسک ، زمزم ، کوچه مطهری 5 ، خیابان مطهری ، پلاک 54 ، طبقه همکف3
خدمات تیوبلس حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانحسین مهرنیاسرایان ، آزادی ، کوچه ((تورانشاه)) ، بلوار شهداء ، پلاک 98 ، طبقه همکف0
آپاراتی جمعه گی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانعلیرضا جمعه گیسرایان خ فردوسی -19
آپارات نسائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانغلامرضا نسائیسرایان خ جانبازان -63
آپارات سید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانسید محمود قمریسرایان خ فردوسی 6 036
آپاراتی علی مرادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرایانعلی مرادیسرایان روستای زنگویی - - -4